Aptomat chống giật

Trang chủ » Thiết bị điện Simon » Aptomat chống giật

Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

Hiển thị:
841,300VNĐ

Loại Aptomat Aptomat RCBO Dòng cắt 6000A Dòng định mức 10A-16A-20A-25A-32A-40A Điện áp định mức 240V – ~ Phân loại 1P+N THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Dòng điện định mức Độ rộng (18mm) SMB65CL-40C10 10A 1 SMB65CL-40C16 16A 1 SMB65CL-40C20 20A 1 SMB65CL-40C25 25A 1 SMB65CL-40C32 32A 1 SMB65CL-40C40 40A 1 Aptomat chống [...]

841,300VNĐ

Loại Aptomat Aptomat RCBO Dòng cắt 6000A Dòng định mức 10A-16A-20A-25A-32A-40A Điện áp định mức 240V – ~ Phân loại 1P+N THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Dòng điện định mức Độ rộng (18mm) SMB65CL-40C10 10A 1 SMB65CL-40C16 16A 1 SMB65CL-40C20 20A 1 SMB65CL-40C25 25A 1 SMB65CL-40C32 32A 1 SMB65CL-40C40 40A 1 Aptomat chống [...]

841,300VNĐ

Loại Aptomat Aptomat RCBO Dòng cắt 6000A Dòng định mức 10A-16A-20A-25A-32A-40A Điện áp định mức 240V – ~ Phân loại 1P+N THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Dòng điện định mức Độ rộng (18mm) SMB65CL-40C10 10A 1 SMB65CL-40C16 16A 1 SMB65CL-40C20 20A 1 SMB65CL-40C25 25A 1 SMB65CL-40C32 32A 1 SMB65CL-40C40 40A 1 Aptomat chống [...]

841,300VNĐ

Loại Aptomat Aptomat RCBO Dòng cắt 6000A Dòng định mức 10A-16A-20A-25A-32A-40A Điện áp định mức 240V – ~ Phân loại 1P+N THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Dòng điện định mức Độ rộng (18mm) SMB65CL-40C10 10A 1 SMB65CL-40C16 16A 1 SMB65CL-40C20 20A 1 SMB65CL-40C25 25A 1 SMB65CL-40C32 32A 1 SMB65CL-40C40 40A 1 Aptomat chống [...]

841,300VNĐ

Loại Aptomat Aptomat RCBO Dòng cắt 6000A Dòng định mức 10A-16A-20A-25A-32A-40A Điện áp định mức 240V – ~ Phân loại 1P+N THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Dòng điện định mức Độ rộng (18mm) SMB65CL-40C10 10A 1 SMB65CL-40C16 16A 1 SMB65CL-40C20 20A 1 SMB65CL-40C25 25A 1 SMB65CL-40C32 32A 1 SMB65CL-40C40 40A 1 Aptomat chống [...]

925,900VNĐ

Loại Aptomat Aptomat RCBO Dòng cắt 6000A Dòng định mức 10A-16A-20A-25A-32A-40A Điện áp định mức 240V – ~ Phân loại 1P+N THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Dòng điện định mức Độ rộng (18mm) SMB65CL-40C10 10A 1 SMB65CL-40C16 16A 1 SMB65CL-40C20 20A 1 SMB65CL-40C25 25A 1 SMB65CL-40C32 32A 1 SMB65CL-40C40 40A 1 Aptomat chống [...]

925,900VNĐ

Loại Aptomat Aptomat RCBO Dòng cắt 6000A Điện áp 230/240V – ~ Phân loại 2P THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Dòng điện định mức Độ rộng (18mm) SMB65CL-63C10/2 10A 2 SMB65CL-63C16/2 16A 2 SMB65CL-63C20/2 20A 2 SMB65CL-63C25/2 25A 2 SMB65CL-63C32/2 32A 2 SMB65CL-63C40/2 40A 2 SMB65CL-63C50/2 50A 2 SMB65CL-63C63/2 60A 2 Aptomat chống [...]

925,900VNĐ

Loại Aptomat Aptomat RCBO Dòng cắt 6000A Điện áp 230/240V – ~ Phân loại 2P THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Dòng điện định mức Độ rộng (18mm) SMB65CL-63C10/2 10A 2 SMB65CL-63C16/2 16A 2 SMB65CL-63C20/2 20A 2 SMB65CL-63C25/2 25A 2 SMB65CL-63C32/2 32A 2 SMB65CL-63C40/2 40A 2 SMB65CL-63C50/2 50A 2 SMB65CL-63C63/2 60A 2 Aptomat chống [...]

925,900VNĐ

Loại Aptomat Aptomat RCBO Dòng cắt 6000A Điện áp 230/240V – ~ Phân loại 2P THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Dòng điện định mức Độ rộng (18mm) SMB65CL-63C10/2 10A 2 SMB65CL-63C16/2 16A 2 SMB65CL-63C20/2 20A 2 SMB65CL-63C25/2 25A 2 SMB65CL-63C32/2 32A 2 SMB65CL-63C40/2 40A 2 SMB65CL-63C50/2 50A 2 SMB65CL-63C63/2 60A 2 Aptomat chống [...]

925,900VNĐ

Loại Aptomat Aptomat RCBO Dòng cắt 6000A Điện áp 230/240V – ~ Phân loại 2P THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Dòng điện định mức Độ rộng (18mm) SMB65CL-63C10/2 10A 2 SMB65CL-63C16/2 16A 2 SMB65CL-63C20/2 20A 2 SMB65CL-63C25/2 25A 2 SMB65CL-63C32/2 32A 2 SMB65CL-63C40/2 40A 2 SMB65CL-63C50/2 50A 2 SMB65CL-63C63/2 60A 2 Aptomat chống [...]

925,900VNĐ

Loại Aptomat Aptomat RCBO Dòng cắt 6000A Điện áp 230/240V – ~ Phân loại 2P THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Dòng điện định mức Độ rộng (18mm) SMB65CL-63C10/2 10A 2 SMB65CL-63C16/2 16A 2 SMB65CL-63C20/2 20A 2 SMB65CL-63C25/2 25A 2 SMB65CL-63C32/2 32A 2 SMB65CL-63C40/2 40A 2 SMB65CL-63C50/2 50A 2 SMB65CL-63C63/2 60A 2 Aptomat chống [...]

1,180,400VNĐ

Loại Aptomat Aptomat RCBO Dòng cắt 6000A Điện áp 230/240V – ~ Phân loại 2P THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Dòng điện định mức Độ rộng (18mm) SMB65CL-63C10/2 10A 2 SMB65CL-63C16/2 16A 2 SMB65CL-63C20/2 20A 2 SMB65CL-63C25/2 25A 2 SMB65CL-63C32/2 32A 2 SMB65CL-63C40/2 40A 2 SMB65CL-63C50/2 50A 2 SMB65CL-63C63/2 60A 2 Aptomat chống [...]