Aptomat tép

Trang chủ » Thiết bị điện Simon » Aptomat tép

Hiển thị 1–12 của 53 kết quả

Hiển thị 1–12 của 53 kết quả

Hiển thị:
544,900VNĐ

Loại Aptomat MCB Dòng cắt 10000A Phân loại 1P THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Dòng điện định mức KSH63 63A KSH80 80A KSH100 100A Aptomat 1 cực Simon KSH đáp ứng nhu cầu sử dụng trong gia đình, mạch điều khiển, dùng để đóng ngắt mạch điện khi có sự cố quá tải, [...]

392,200VNĐ

Loại Aptomat MCB Dòng cắt 10000A Phân loại 1P THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Dòng điện định mức KSH63 63A KSH80 80A KSH100 100A Aptomat 1 cực Simon KSH đáp ứng nhu cầu sử dụng trong gia đình, mạch điều khiển, dùng để đóng ngắt mạch điện khi có sự cố quá tải, [...]

544,900VNĐ

Loại Aptomat MCB Dòng cắt 10000A Phân loại 1P THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Dòng điện định mức KSH63 63A KSH80 80A KSH100 100A Aptomat 1 cực Simon KSH đáp ứng nhu cầu sử dụng trong gia đình, mạch điều khiển, dùng để đóng ngắt mạch điện khi có sự cố quá tải, [...]

1,038,800VNĐ

Loại Aptomat MCB Dòng cắt 10000A Phân loại 2P THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Dòng điện định mức KSH63/2 63A KSH80/2 80A KSH100/2 100A Aptomat tép dòng cắt 10000A KSH Simon đáp ứng nhu cầu sử dụng trong gia đình, mạch điều khiển, dùng để đóng ngắt mạch điện khi có sự cố [...]

840,300VNĐ

Loại Aptomat MCB Dòng cắt 10000A Phân loại 2P THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Dòng điện định mức KSH63/2 63A KSH80/2 80A KSH100/2 100A Aptomat tép dòng cắt 10000A KSH Simon đáp ứng nhu cầu sử dụng trong gia đình, mạch điều khiển, dùng để đóng ngắt mạch điện khi có sự cố [...]

1,038,800VNĐ

Loại Aptomat MCB Dòng cắt 10000A Phân loại 2P THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Dòng điện định mức KSH63/2 63A KSH80/2 80A KSH100/2 100A Aptomat tép dòng cắt 10000A KSH Simon đáp ứng nhu cầu sử dụng trong gia đình, mạch điều khiển, dùng để đóng ngắt mạch điện khi có sự cố [...]

1,476,900VNĐ

Loại Aptomat MCB Dòng cắt 10000A Phân loại 3P THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Dòng điện định mức KSH63/3 63A KSH80/3 80A KSH100/3 100A Aptomat tép dòng cắt 10000A KSH Simon đáp ứng nhu cầu sử dụng trong gia đình, mạch điều khiển, dùng để đóng ngắt mạch điện khi có sự cố [...]

1,171,300VNĐ

Loại Aptomat MCB Dòng cắt 10000A Phân loại 3P THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Dòng điện định mức KSH63/3 63A KSH80/3 80A KSH100/3 100A Aptomat tép dòng cắt 10000A KSH Simon đáp ứng nhu cầu sử dụng trong gia đình, mạch điều khiển, dùng để đóng ngắt mạch điện khi có sự cố [...]

1,476,900VNĐ

Loại Aptomat MCB Dòng cắt 10000A Phân loại 3P THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Dòng điện định mức KSH63/3 63A KSH80/3 80A KSH100/3 100A Aptomat tép dòng cắt 10000A KSH Simon đáp ứng nhu cầu sử dụng trong gia đình, mạch điều khiển, dùng để đóng ngắt mạch điện khi có sự cố [...]

2,118,500VNĐ

Loại Aptomat MCB Dòng cắt 10000A Phân loại 4P THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Dòng điện định mức KSH63/4 63A KSH80/4 80A KSH100/4 100A Aptomat tép dòng cắt 10000A KSH Simon đáp ứng nhu cầu sử dụng trong gia đình, mạch điều khiển, dùng để đóng ngắt mạch điện khi có sự cố [...]

1,619,400VNĐ

Loại Aptomat MCB Dòng cắt 10000A Phân loại 4P THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Dòng điện định mức KSH63/4 63A KSH80/4 80A KSH100/4 100A Aptomat tép dòng cắt 10000A KSH Simon đáp ứng nhu cầu sử dụng trong gia đình, mạch điều khiển, dùng để đóng ngắt mạch điện khi có sự cố [...]

2,118,500VNĐ

Loại Aptomat MCB Dòng cắt 10000A Phân loại 4P THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Dòng điện định mức KSH63/4 63A KSH80/4 80A KSH100/4 100A Aptomat tép dòng cắt 10000A KSH Simon đáp ứng nhu cầu sử dụng trong gia đình, mạch điều khiển, dùng để đóng ngắt mạch điện khi có sự cố [...]