Duro bán buôn

Trang chủ » Thiết bị điện Simon » Duro bán buôn

Hiển thị 1–12 của 28 kết quả

Hiển thị 1–12 của 28 kết quả

Hiển thị:
445,000VNĐ

Điện áp 220-240V/50-60Hz Công suất 5W Nhiệt độ màu 3000K/4000K Chỉ số IP 20 Góc chiếu 100° THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 5W Mã sản phẩm N0324-0589/0590 HS phát quang đèn (Lm/W) 65lm/W Góc chiếu 100° Kích thước lỗ khoét (mm) 90 Thông tin chung: Nhiệt độ màu: 3000K/4000K IP: 20 Tuổi thọ: 30.000h [...]

328,000VNĐ

Điện áp 220-240V/50-60Hz Công suất 7W/14W/23W Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6500K Chỉ số IP 20 Góc chiếu 100° THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 7W 14W 23W Mã sản phẩm N03E0-1148/49/50 N03E0-1151/52/53 N03E0-1154/55/66 HS phát quang đèn (Lm/W) 90lm/W 91.8lm/W 114.1lm/W Góc chiếu 100° 100° 100° Kích thước lỗ khoét (mm) 85-100 140-155 190-200 Thông tin [...]

440,000VNĐ

Điện áp 220-240V/50-60Hz Công suất 7W/14W/23W Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6500K Chỉ số IP 20 Góc chiếu 100° THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 7W 14W 23W Mã sản phẩm N03E0-1148/49/50 N03E0-1151/52/53 N03E0-1154/55/66 HS phát quang đèn (Lm/W) 90lm/W 91.8lm/W 114.1lm/W Góc chiếu 100° 100° 100° Kích thước lỗ khoét (mm) 85-100 140-155 190-200 Thông tin [...]

215,000VNĐ

Điện áp 220-240V/50-60Hz Công suất 7W/14W/23W Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6500K Chỉ số IP 20 Góc chiếu 100° THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 7W 14W 23W Mã sản phẩm N03E0-1148/49/50 N03E0-1151/52/53 N03E0-1154/55/66 HS phát quang đèn (Lm/W) 90lm/W 91.8lm/W 114.1lm/W Góc chiếu 100° 100° 100° Kích thước lỗ khoét (mm) 85-100 140-155 190-200 Thông tin [...]

Điện áp 220-240V/50-60Hz Công suất 3W, 5W, 7W, 9W, 12W, 16W, 20W, 24W Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6500K Chỉ số IP 20 Góc chiếu 70° THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 3W 5W 7W 9W 12W 16W 20W 24W Mã sản phẩm N03E0-1226/27/28 N03E0-1229/30/31 N03E0-1232/33/34 N03E0-1235/36/37 N03E0-1238/39/40 N03E0-1241/42/43 N03E0-1244/45/46 N03E0-1247/48/49 HS phát quang đèn (Lm/W) 80lm/W [...]

Điện áp 220-240V/50-60Hz Công suất 3W, 5W, 7W, 9W, 12W, 16W, 20W, 24W Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6500K Chỉ số IP 20 Góc chiếu 70° THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 3W 5W 7W 9W 12W 16W 20W 24W Mã sản phẩm N03E0-1226/27/28 N03E0-1229/30/31 N03E0-1232/33/34 N03E0-1235/36/37 N03E0-1238/39/40 N03E0-1241/42/43 N03E0-1244/45/46 N03E0-1247/48/49 HS phát quang đèn (Lm/W) 80lm/W [...]

Điện áp 220-240V/50-60Hz Công suất 3W, 5W, 7W, 9W, 12W, 16W, 20W, 24W Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6500K Chỉ số IP 20 Góc chiếu 70° THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 3W 5W 7W 9W 12W 16W 20W 24W Mã sản phẩm N03E0-1226/27/28 N03E0-1229/30/31 N03E0-1232/33/34 N03E0-1235/36/37 N03E0-1238/39/40 N03E0-1241/42/43 N03E0-1244/45/46 N03E0-1247/48/49 HS phát quang đèn (Lm/W) 80lm/W [...]

Điện áp 220-240V/50-60Hz Công suất 3W, 5W, 7W, 9W, 12W, 16W, 20W, 24W Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6500K Chỉ số IP 20 Góc chiếu 70° THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 3W 5W 7W 9W 12W 16W 20W 24W Mã sản phẩm N03E0-1226/27/28 N03E0-1229/30/31 N03E0-1232/33/34 N03E0-1235/36/37 N03E0-1238/39/40 N03E0-1241/42/43 N03E0-1244/45/46 N03E0-1247/48/49 HS phát quang đèn (Lm/W) 80lm/W [...]

Điện áp 220-240V/50-60Hz Công suất 3W, 5W, 7W, 9W, 12W, 16W, 20W, 24W Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6500K Chỉ số IP 20 Góc chiếu 70° THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 3W 5W 7W 9W 12W 16W 20W 24W Mã sản phẩm N03E0-1226/27/28 N03E0-1229/30/31 N03E0-1232/33/34 N03E0-1235/36/37 N03E0-1238/39/40 N03E0-1241/42/43 N03E0-1244/45/46 N03E0-1247/48/49 HS phát quang đèn (Lm/W) 80lm/W [...]

Điện áp 220-240V/50-60Hz Công suất 3W, 5W, 7W, 9W, 12W, 16W, 20W, 24W Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6500K Chỉ số IP 20 Góc chiếu 70° THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 3W 5W 7W 9W 12W 16W 20W 24W Mã sản phẩm N03E0-1226/27/28 N03E0-1229/30/31 N03E0-1232/33/34 N03E0-1235/36/37 N03E0-1238/39/40 N03E0-1241/42/43 N03E0-1244/45/46 N03E0-1247/48/49 HS phát quang đèn (Lm/W) 80lm/W [...]

Điện áp 220-240V/50-60Hz Công suất 3W, 5W, 7W, 9W, 12W, 16W, 20W, 24W Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6500K Chỉ số IP 20 Góc chiếu 70° THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 3W 5W 7W 9W 12W 16W 20W 24W Mã sản phẩm N03E0-1226/27/28 N03E0-1229/30/31 N03E0-1232/33/34 N03E0-1235/36/37 N03E0-1238/39/40 N03E0-1241/42/43 N03E0-1244/45/46 N03E0-1247/48/49 HS phát quang đèn (Lm/W) 80lm/W [...]

Điện áp 220-240V/50-60Hz Công suất 3W, 5W, 7W, 9W, 12W, 16W, 20W, 24W Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6500K Chỉ số IP 20 Góc chiếu 70° THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 3W 5W 7W 9W 12W 16W 20W 24W Mã sản phẩm N03E0-1226/27/28 N03E0-1229/30/31 N03E0-1232/33/34 N03E0-1235/36/37 N03E0-1238/39/40 N03E0-1241/42/43 N03E0-1244/45/46 N03E0-1247/48/49 HS phát quang đèn (Lm/W) 80lm/W [...]