Floodlight

Trang chủ » Thiết bị điện Simon » Floodlight

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Hiển thị:
1,806,000VNĐ

Điện áp 220V-240V Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6500K Chỉ số IP 65 Góc xoay 300° THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 10W 30W 50W 100W 150W 200W Mã sản phẩm L05E0 – 0074/75/76 L05E0 – 0077/78/79 L05E0 – 0080/81/82 L05E0 – 0093/84/85 L05E0 – 0086/87/88 L05E0 – 0089/90/91 HS phát quang chip LED (Lm/W) 140 140 [...]

340,000VNĐ

Điện áp 220V-240V Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6500K Chỉ số IP 65 Góc xoay 300° THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 10W 30W 50W 100W 150W 200W Mã sản phẩm L05E0 – 0074/75/76 L05E0 – 0077/78/79 L05E0 – 0080/81/82 L05E0 – 0093/84/85 L05E0 – 0086/87/88 L05E0 – 0089/90/91 HS phát quang chip LED (Lm/W) 140 140 [...]

2,709,000VNĐ

Điện áp 220V-240V Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6500K Chỉ số IP 65 Góc xoay 300° THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 10W 30W 50W 100W 150W 200W Mã sản phẩm L05E0 – 0074/75/76 L05E0 – 0077/78/79 L05E0 – 0080/81/82 L05E0 – 0093/84/85 L05E0 – 0086/87/88 L05E0 – 0089/90/91 HS phát quang chip LED (Lm/W) 140 140 [...]

3,864,000VNĐ

Điện áp 220V-240V Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6500K Chỉ số IP 65 Góc xoay 300° THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 10W 30W 50W 100W 150W 200W Mã sản phẩm L05E0 – 0074/75/76 L05E0 – 0077/78/79 L05E0 – 0080/81/82 L05E0 – 0093/84/85 L05E0 – 0086/87/88 L05E0 – 0089/90/91 HS phát quang chip LED (Lm/W) 140 140 [...]

683,000VNĐ

Điện áp 220V-240V Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6500K Chỉ số IP 65 Góc xoay 300° THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 10W 30W 50W 100W 150W 200W Mã sản phẩm L05E0 – 0074/75/76 L05E0 – 0077/78/79 L05E0 – 0080/81/82 L05E0 – 0093/84/85 L05E0 – 0086/87/88 L05E0 – 0089/90/91 HS phát quang chip LED (Lm/W) 140 140 [...]

940,000VNĐ

Điện áp 220V-240V Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6500K Chỉ số IP 65 Góc xoay 300° THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 10W 30W 50W 100W 150W 200W Mã sản phẩm L05E0 – 0074/75/76 L05E0 – 0077/78/79 L05E0 – 0080/81/82 L05E0 – 0093/84/85 L05E0 – 0086/87/88 L05E0 – 0089/90/91 HS phát quang chip LED (Lm/W) 140 140 [...]