Ốp trần

Trang chủ » Thiết bị điện Simon » Ốp trần

Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

Hiển thị:
550,000VNĐ

Điện áp 220-240V/50-60Hz Công suất 12W, 18W, 25W Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 12W 18W 25W 8W-12W 12W-18W 18W-25W Mã sản phẩm CD0180-AM-CW CD0220-AM-CW CD0300-AM-CW CD0180-AM-TW-DP CD0220-AM-TW-DP CD0300-AM-TW-DP HS phát quang đèn (Lm/W) 75-80 75-80 75-80 75-80 90-95 95 Kích thước lỗ khoét (mm) 80-160 120-200 150-270 80-160 120-200 180-270 [...]

895,000VNĐ

Điện áp 220-240V/50-60Hz Công suất 12W, 18W, 25W Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 12W 18W 25W 8W-12W 12W-18W 18W-25W Mã sản phẩm CD0180-AM-CW CD0220-AM-CW CD0300-AM-CW CD0180-AM-TW-DP CD0220-AM-TW-DP CD0300-AM-TW-DP HS phát quang đèn (Lm/W) 75-80 75-80 75-80 75-80 90-95 95 Kích thước lỗ khoét (mm) 80-160 120-200 150-270 80-160 120-200 180-270 [...]

780,000VNĐ

Điện áp 220-240V/50-60Hz Công suất 12W, 18W, 25W Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 12W 18W 25W 8W-12W 12W-18W 18W-25W Mã sản phẩm CD0180-AM-CW CD0220-AM-CW CD0300-AM-CW CD0180-AM-TW-DP CD0220-AM-TW-DP CD0300-AM-TW-DP HS phát quang đèn (Lm/W) 75-80 75-80 75-80 75-80 90-95 95 Kích thước lỗ khoét (mm) 80-160 120-200 150-270 80-160 120-200 180-270 [...]

1,250,000VNĐ

Điện áp 220-240V/50-60Hz Công suất 12W, 18W, 25W Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 12W 18W 25W 8W-12W 12W-18W 18W-25W Mã sản phẩm CD0180-AM-CW CD0220-AM-CW CD0300-AM-CW CD0180-AM-TW-DP CD0220-AM-TW-DP CD0300-AM-TW-DP HS phát quang đèn (Lm/W) 75-80 75-80 75-80 75-80 90-95 95 Kích thước lỗ khoét (mm) 80-160 120-200 150-270 80-160 120-200 180-270 [...]

1,120,000VNĐ

Điện áp 220-240V/50-60Hz Công suất 12W, 18W, 25W Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 12W 18W 25W 8W-12W 12W-18W 18W-25W Mã sản phẩm CD0180-AM-CW CD0220-AM-CW CD0300-AM-CW CD0180-AM-TW-DP CD0220-AM-TW-DP CD0300-AM-TW-DP HS phát quang đèn (Lm/W) 75-80 75-80 75-80 75-80 90-95 95 Kích thước lỗ khoét (mm) 80-160 120-200 150-270 80-160 120-200 180-270 [...]

670,000VNĐ

Điện áp 220-240V/50-60Hz Công suất 12W, 18W, 25W Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 12W 18W 25W 8W-12W 12W-18W 18W-25W Mã sản phẩm CD0180-AM-CW CD0220-AM-CW CD0300-AM-CW CD0180-AM-TW-DP CD0220-AM-TW-DP CD0300-AM-TW-DP HS phát quang đèn (Lm/W) 75-80 75-80 75-80 75-80 90-95 95 Kích thước lỗ khoét (mm) 80-160 120-200 150-270 80-160 120-200 180-270 [...]

630,000VNĐ

Điện áp 220-240V/50-60Hz Công suất 12W,18W Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K Chỉ số IP 20 THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 12W 18W 8W-12W 12W-18W 18W-25W Mã sản phẩm CD1818-AM-CW  CD2222-AM-CW CD1818-AM-TW-DP CD2222-AM-TW-DP CD3030-AM-TW-DP HS phát quang đèn (Lm/W) 100lm/W 95lm/W 75-80lm/W 90-95lm/W 95lm/W Kích thước lỗ khoét (mm) 80-160 120-200 80-160 120-200 180-270 Thông tin [...]

990,000VNĐ

Điện áp 220-240V/50-60Hz Công suất 12W,18W Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K Chỉ số IP 20 THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 12W 18W 8W-12W 12W-18W 18W-25W Mã sản phẩm CD1818-AM-CW  CD2222-AM-CW CD1818-AM-TW-DP CD2222-AM-TW-DP CD3030-AM-TW-DP HS phát quang đèn (Lm/W) 100lm/W 95lm/W 75-80lm/W 90-95lm/W 95lm/W Kích thước lỗ khoét (mm) 80-160 120-200 80-160 120-200 180-270 Thông tin [...]

870,000VNĐ

Điện áp 220-240V/50-60Hz Công suất 12W,18W Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K Chỉ số IP 20 THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 12W 18W 8W-12W 12W-18W 18W-25W Mã sản phẩm CD1818-AM-CW  CD2222-AM-CW CD1818-AM-TW-DP CD2222-AM-TW-DP CD3030-AM-TW-DP HS phát quang đèn (Lm/W) 100lm/W 95lm/W 75-80lm/W 90-95lm/W 95lm/W Kích thước lỗ khoét (mm) 80-160 120-200 80-160 120-200 180-270 Thông tin [...]

1,550,000VNĐ

Điện áp 220-240V/50-60Hz Công suất 12W,18W Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K Chỉ số IP 20 THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 12W 18W 8W-12W 12W-18W 18W-25W Mã sản phẩm CD1818-AM-CW  CD2222-AM-CW CD1818-AM-TW-DP CD2222-AM-TW-DP CD3030-AM-TW-DP HS phát quang đèn (Lm/W) 100lm/W 95lm/W 75-80lm/W 90-95lm/W 95lm/W Kích thước lỗ khoét (mm) 80-160 120-200 80-160 120-200 180-270 Thông tin [...]

740,000VNĐ

Điện áp 220-240V/50-60Hz Công suất 12W,18W Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K Chỉ số IP 20 THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 12W 18W 8W-12W 12W-18W 18W-25W Mã sản phẩm CD1818-AM-CW  CD2222-AM-CW CD1818-AM-TW-DP CD2222-AM-TW-DP CD3030-AM-TW-DP HS phát quang đèn (Lm/W) 100lm/W 95lm/W 75-80lm/W 90-95lm/W 95lm/W Kích thước lỗ khoét (mm) 80-160 120-200 80-160 120-200 180-270 Thông tin [...]

940,000VNĐ

Điện áp 220-240V/50-60Hz Công suất 16W, 24W, 32W, 48W Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6500K Chỉ số IP 20 THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 16W 24W 32W 48W Mã sản phẩm N01E0-0002 N01E0-0003 N01E0-0004 N01E0-0005 HS phát quang đèn (Lm/W) 100lm/W 100lm/W 100m/W 100lm/W Kích thước sản phẩm (mm) 241×23.5 291×23.5 421×23.5 541×28.5 Thông tin chung: [...]