Tủ Aptomat

Trang chủ » Thiết bị điện Simon » Tủ Aptomat

Hiển thị 1–12 của 18 kết quả

Hiển thị 1–12 của 18 kết quả

Hiển thị:
709,900VNĐ

Chất liệu Vỏ nhựa PC + Thân thép Điện áp định mức 400V Chỉ số IP IP40 Nhiệt độ môi trường -5°C~+40°C Độ cao ≤2000m THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Số lượng aptomat lắp đặt Kích thước (mm) Lỗ khoét (mm) SMX65E-4A 4 158x246x100 108x200x70 SMX65E-6A 6 194x246x100 144x200x70 SMX65E-8A 8 230x246x100 174x200x70 [...]

820,900VNĐ

Chất liệu Vỏ nhựa PC + Thân thép Điện áp định mức 400V Chỉ số IP IP40 Nhiệt độ môi trường -5°C~+40°C Độ cao ≤2000m THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Số lượng aptomat lắp đặt Kích thước (mm) Lỗ khoét (mm) SMX65E-4A 4 158x246x100 108x200x70 SMX65E-6A 6 194x246x100 144x200x70 SMX65E-8A 8 230x246x100 174x200x70 [...]

975,700VNĐ

Chất liệu Vỏ nhựa PC + Thân thép Điện áp định mức 400V Chỉ số IP IP40 Nhiệt độ môi trường -5°C~+40°C Độ cao ≤2000m THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Số lượng aptomat lắp đặt Kích thước (mm) Lỗ khoét (mm) SMX65E-4A 4 158x246x100 108x200x70 SMX65E-6A 6 194x246x100 144x200x70 SMX65E-8A 8 230x246x100 174x200x70 [...]

1,266,000VNĐ

Chất liệu Vỏ nhựa PC + Thân thép Điện áp định mức 400V Chỉ số IP IP40 Nhiệt độ môi trường -5°C~+40°C Độ cao ≤2000m THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Số lượng aptomat lắp đặt Kích thước (mm) Lỗ khoét (mm) SMX65E-4A 4 158x246x100 108x200x70 SMX65E-6A 6 194x246x100 144x200x70 SMX65E-8A 8 230x246x100 174x200x70 [...]

1,632,700VNĐ

Chất liệu Vỏ nhựa PC + Thân thép Điện áp định mức 400V Chỉ số IP IP40 Nhiệt độ môi trường -5°C~+40°C Độ cao ≤2000m THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Số lượng aptomat lắp đặt Kích thước (mm) Lỗ khoét (mm) SMX65E-4A 4 158x246x100 108x200x70 SMX65E-6A 6 194x246x100 144x200x70 SMX65E-8A 8 230x246x100 174x200x70 [...]

475,600VNĐ

Chất liệu Vỏ nhựa PC + Thân thép Điện áp định mức 400V Chỉ số IP IP40 Nhiệt độ môi trường -5°C~+40°C Độ cao ≤2000m THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Số lượng aptomat lắp đặt Kích thước (mm) Lỗ khoét (mm) SMX65E-4A 4 158x246x100 108x200x70 SMX65E-6A 6 194x246x100 144x200x70 SMX65E-8A 8 230x246x100 174x200x70 [...]

567,300VNĐ

Chất liệu Vỏ nhựa PC + Thân thép Điện áp định mức 400V Chỉ số IP IP40 Nhiệt độ môi trường -5°C~+40°C Độ cao ≤2000m THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Số lượng aptomat lắp đặt Kích thước (mm) Lỗ khoét (mm) SMX65E-4A 4 158x246x100 108x200x70 SMX65E-6A 6 194x246x100 144x200x70 SMX65E-8A 8 230x246x100 174x200x70 [...]

633,500VNĐ

Chất liệu Vỏ nhựa PC + Thân thép Điện áp định mức 400V Chỉ số IP IP40 Nhiệt độ môi trường -5°C~+40°C Độ cao ≤2000m THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Số lượng aptomat lắp đặt Kích thước (mm) Lỗ khoét (mm) SMX65E-4A 4 158x246x100 108x200x70 SMX65E-6A 6 194x246x100 144x200x70 SMX65E-8A 8 230x246x100 174x200x70 [...]

1,187,600VNĐ

Chất liệu Vỏ nhựa PC + Thân thép Điện áp định mức 400V Chỉ số IP IP40 Nhiệt độ môi trường -5°C~+40°C Độ cao ≤2000m THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Số lượng aptomat lắp đặt Kích thước mặt (mm) Kích thước hộp đế (mm) SMX65CS-12AB 12 316×240 292x210x90 SMX65CS-15AB 15 370×260 346x220x90 SMX65CS-18AB [...]

1,375,000VNĐ

Chất liệu Vỏ nhựa PC + Thân thép Điện áp định mức 400V Chỉ số IP IP40 Nhiệt độ môi trường -5°C~+40°C Độ cao ≤2000m THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Số lượng aptomat lắp đặt Kích thước mặt (mm) Kích thước hộp đế (mm) SMX65CS-12AB 12 316×240 292x210x90 SMX65CS-15AB 15 370×260 346x220x90 SMX65CS-18AB [...]

1,551,200VNĐ

Chất liệu Vỏ nhựa PC + Thân thép Điện áp định mức 400V Chỉ số IP IP40 Nhiệt độ môi trường -5°C~+40°C Độ cao ≤2000m THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Số lượng aptomat lắp đặt Kích thước mặt (mm) Kích thước hộp đế (mm) SMX65CS-12AB 12 316×240 292x210x90 SMX65CS-15AB 15 370×260 346x220x90 SMX65CS-18AB [...]

1,748,800VNĐ

Chất liệu Vỏ nhựa PC + Thân thép Điện áp định mức 400V Chỉ số IP IP40 Nhiệt độ môi trường -5°C~+40°C Độ cao ≤2000m THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã sản phẩm Số lượng aptomat lắp đặt Kích thước mặt (mm) Kích thước hộp đế (mm) SMX65CS-12AB 12 316×240 292x210x90 SMX65CS-15AB 15 370×260 346x220x90 SMX65CS-18AB [...]