MCB LS

Trang chủ » Thiết bị đóng cắt LS » MCB LS

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Hiển thị:
74,000VNĐ

MCB 1P 10A/6kA dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng. Liên hệ 090 686 1079 – 090 421 8695

74,000VNĐ

MCB 1P 16A/6kA dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng. Liên hệ 090 686 1079 – 090 421 8695

74,000VNĐ

MCB 1P 20A/6kA dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng. Liên hệ 090 686 1079 – 090 421 8695

74,000VNĐ

MCB 1P 32A/6kA dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng. Liên hệ 090 686 1079 – 090 421 8695

74,000VNĐ

MCB 1P 40A/6kA dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng. Liên hệ 090 686 1079 – 090 421 8695

78,000VNĐ

MCB 1P 50A/6kA dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng. Liên hệ 090 686 1079 – 090 421 8695

78,000VNĐ

MCB 1P 63A/6kA dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng. Liên hệ 090 686 1079 – 090 421 8695

74,000VNĐ

MCB 1P 6A/6kA dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng. Liên hệ 090 686 1079 – 090 421 8695