Hiển thị:

MTZ106 - 630A - 42kA H1-220/440Vac - 3P - (MTZ106H12.0X3PMD)

128.648.300 VNĐ 70.756.565 VNĐ

Masterpact MTZ1 ACB 3P 630A 42KA MTZ1 06 MTZ106H12.0X3PMD● Mã hàng: MTZ106H12.0X3PMD● Loại:   H1● Số cực: 3P● Dòng điện định mức: Từ 6..

MTZ106 - 630A - 42kA H1-220/440Vac - 4P - (MTZ106H12.0X4PMF)

114.294.400 VNĐ 62.861.920 VNĐ

Masterpact MTZ1 ACB 4P 630A 42KA MTZ1 06 MTZ106H12.0X4PMF● Mã hàng: MTZ106H12.0X4PMF● Loại:   H1● Số cực: 4P● Dòng điện định mức: Từ 6..

MTZ106 - 630A - 42kA - H1-220/440Vac - 4P - (MTZ106H12.0X4PMD)

151.390.800 VNĐ 83.264.940 VNĐ

Masterpact MTZ1 ACB 4P 630A 42KA MTZ1 06 MTZ106H12.0X4PMD● Mã hàng: MTZ106H12.0X4PMD● Loại:   H1● Số cực: 4P● Dòng điện định mức: Từ 6..

MTZ106-630A-42kA -H1-220/440Vac-3P-(MTZ106H12.0X3PMF)-LV847110

95.939.800 VNĐ 52.766.890 VNĐ

Main range Masterpact product name Masterpact MTZ1 device short name MTZ1 06 H1 product or component type Circuit breaker device application Pro..

MTZ108 - 800A - 42kA H1-220/440Vac - 3P - (MTZ108H12.0X3PMF)

96.717.500 VNĐ 53.194.625 VNĐ

Masterpact MTZ1 ACB 3P 800A 42KA MTZ1 08 MTZ108H12.0X3PMF● Mã hàng: MTZ108H12.0X3PMF● Loại:   H1● Số cực: 3P● Dòng điện định mức: Từ 6..

MTZ108 - 800A - 42kA H1-220/440Vac - 4P - (MTZ108H12.0X4PMF)

116.849.700 VNĐ 64.267.335 VNĐ

Masterpact MTZ1 ACB 4P 800A 42KA MTZ1 08 MTZ108H12.0X4PMF● Mã hàng: MTZ108H12.0X4PMF● Loại:   H1● Số cực: 4P● Dòng điện định mức: Từ 6..

MTZ108 - 800A - 42kA - H1-220/440Vac - 3P - (MTZ108H12.0X3PMD)

128.648.300 VNĐ 70.756.565 VNĐ

Masterpact MTZ1 ACB 3P 800A 42KA MTZ1 08 MTZ108H12.0X3PMD● Mã hàng: MTZ108H12.0X3PMD● Loại:   H1● Số cực: 3P● Dòng điện định mức: Từ 6..

MTZ108 - 800A - 42kA - H1-220/440Vac - 4P - (MTZ108H12.0X4PMD)

151.390.800 VNĐ 83.264.940 VNĐ

Masterpact MTZ1 ACB 4P 800A 42KA MTZ1 08 MTZ108H12.0X4PMD● Mã hàng: MTZ108H12.0X4PMD● Loại:   H1● Số cực: 4P● Dòng điện định mức: Từ 6..

MTZ110 - 1000A - 42kA H1-220/440Vac - 3P - (MTZ110H12.0X3PMF)

100.403.600 VNĐ 55.221.980 VNĐ

Masterpact MTZ1 ACB 3P 1000A 42KA MTZ1 10 MTZ110H12.0X3PMF● Mã hàng: MTZ110H12.0X3PMF● Loại:   H1● Số cực: 3P● Dòng điện định mức: Từ ..

MTZ110 - 1000A - 42kA H1-220/440Vac - 4P - (MTZ110H12.0X4PMF)

124.555.200 VNĐ 68.505.360 VNĐ

Masterpact MTZ1 ACB 4P 1000A 42KA MTZ1 10 MTZ110H12.043PMF● Mã hàng: MTZ110H12.0X4PMF● Loại:   H1● Số cực: 4P● Dòng điện định mức: Từ ..

MTZ110 - 1000A - 42kA - H1-220/440Vac - 3P - (MTZ110H12.0X3PMD)

132.805.200 VNĐ 73.042.860 VNĐ

Masterpact MTZ1 ACB 3P 1000A 42KA MTZ1 10 MTZ110H12.0X3PMD● Mã hàng: MTZ110H12.0X3PMD● Loại:   H1● Số cực: 3P● Dòng điện định mức: Từ ..

MTZ110 - 1000A - 42kA - H1-220/440Vac - 4P - (MTZ110H12.0X4PMD)

162.336.800 VNĐ 89.285.240 VNĐ

Masterpact MTZ1 ACB 4P 1000A 42KA MTZ1 10 MTZ110H12.0X4PMD● Mã hàng: MTZ110H12.0X4PMD● Loại:   H1● Số cực: 4P● Dòng điện định mức: Từ ..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 20 (2 Trang)