Hiển thị:

ALTIVAR 212 KW: 0.75 HP: 1 IP21 380...480V ATV212H075N4

11.660.000 VNĐ

ALTIVAR 212 Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đênns 75kW Ứng dụng : thông gió , bơm , quạt trong hệ thống HVAC Tích hợp công nghệ " C-less" đ..

ALTIVAR 212 KW: 0.75 HP: 1 IP21 380...480V ATV212W075N4

15.445.000 VNĐ

ALTIVAR 212 Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đênns 75kW Ứng dụng : thông gió , bơm , quạt trong hệ thống HVAC Tích hợp công nghệ " C-less" đ..

ALTIVAR 212 KW: 0.75 HP: 1 IP21 200...240V ATV212H075M3X

11.880.000 VNĐ

ALTIVAR 212 Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đênns 75kW Ứng dụng : thông gió , bơm , quạt trong hệ thống HVAC Tích hợp công nghệ " C-less" đ..

ALTIVAR 212 KW: 1.5 HP: 2 IP21 380...480V ATV212HU15N4

12.892.000 VNĐ

ALTIVAR 212 Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đênns 75kW Ứng dụng : thông gió , bơm , quạt trong hệ thống HVAC Tích hợp công nghệ " C-less" đ..

ALTIVAR 212 KW: 1.5 HP: 2 IP21 380...480V ATV212WU15N4

17.083.000 VNĐ

ALTIVAR 212 Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đênns 75kW Ứng dụng : thông gió , bơm , quạt trong hệ thống HVAC Tích hợp công nghệ " C-less" đ..

ALTIVAR 212 KW: 1.5 HP: 2 IP21 200...240V ATV212HU15M3X

14.080.000 VNĐ

ALTIVAR 212 Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đênns 75kW Ứng dụng : thông gió , bơm , quạt trong hệ thống HVAC Tích hợp công nghệ " C-less" đ..

ALTIVAR 212 KW: 11 HP: 15 IP21 200...240V ATV212HD11M3X

49.588.000 VNĐ

ALTIVAR 212 Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đênns 75kW Ứng dụng : thông gió , bơm , quạt trong hệ thống HVAC Tích hợp công nghệ " C-less" đ..

ALTIVAR 212 KW: 11 HP: 15 IP21 380...480V ATV212HD11N4

24.486.000 VNĐ

ALTIVAR 212 Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đênns 75kW Ứng dụng : thông gió , bơm , quạt trong hệ thống HVAC Tích hợp công nghệ " C-less" đ..

ALTIVAR 212 KW: 11 HP: 15 IP21 380...480V ATV212WD11N4

67.705.000 VNĐ

ALTIVAR 212 Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đênns 75kW Ứng dụng : thông gió , bơm , quạt trong hệ thống HVAC Tích hợp công nghệ " C-less" đ..

ALTIVAR 212 KW: 15 HP: 20 IP21 200...240V ATV212HD15M3X

59.983.000 VNĐ

ALTIVAR 212 Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đênns 75kW Ứng dụng : thông gió , bơm , quạt trong hệ thống HVAC Tích hợp công nghệ " C-less" đ..

ALTIVAR 212 KW: 15 HP: 20 IP21 380...480V ATV212HD15N4

33.770.000 VNĐ

ALTIVAR 212 Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đênns 75kW Ứng dụng : thông gió , bơm , quạt trong hệ thống HVAC Tích hợp công nghệ " C-less" đ..

ALTIVAR 212 KW: 15 HP: 20 IP21 380...480V ATV212WD15N4

75.449.000 VNĐ

ALTIVAR 212 Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đênns 75kW Ứng dụng : thông gió , bơm , quạt trong hệ thống HVAC Tích hợp công nghệ " C-less" đ..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 45 (4 Trang)