Hiển thị:

Biến tần ATV KW: 0.18 HP : 0.25 ATV312H018M2

9.010.100 VNĐ

Altivar 312 - General Application Biến tần ATV312 Dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18kW đến 15kW Nguồn điện áp : 200-500 Vac , 50/60hz dãy tần số ngõ ra từ 0 -..

Biến tần ATV KW: 0.18 HP : 0.25 ATV312H018M3

12.229.800 VNĐ

Altivar 312 - General Application Biến tần ATV312 Dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18kW đến 15kW Nguồn điện áp : 200-500 Vac , 50/60hz dãy tần số ngõ ra từ 0 -..

Biến tần ATV KW: 0.37 HP : 0.5 ATV312H037M2

9.598.600 VNĐ

Altivar 312 - General Application Biến tần ATV312 Dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18kW đến 15kW Nguồn điện áp : 200-500 Vac , 50/60hz dãy tần số ngõ ra từ 0 -..

Biến tần ATV KW: 0.37 HP : 0.5 ATV312H037M3

12.404.700 VNĐ

Altivar 312 - General Application Biến tần ATV312 Dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18kW đến 15kW Nguồn điện áp : 200-500 Vac , 50/60hz dãy tần số ngõ ra từ 0 -..

Biến tần ATV KW: 0.37 HP : 0.5 ATV312H037N4

9.654.700 VNĐ

Altivar 312 - General Application Biến tần ATV312 Dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18kW đến 15kW Nguồn điện áp : 200-500 Vac , 50/60hz dãy tần số ngõ ra từ 0 -..

Biến tần ATV KW: 0.55 HP : 0.75 ATV312H055M2

10.223.400 VNĐ

Altivar 312 - General Application Biến tần ATV312 Dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18kW đến 15kW Nguồn điện áp : 200-500 Vac , 50/60hz dãy tần số ngõ ra từ 0 -..

Biến tần ATV KW: 0.55 HP : 0.75 ATV312H055M3

12.483.900 VNĐ

Altivar 312 - General Application Biến tần ATV312 Dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18kW đến 15kW Nguồn điện áp : 200-500 Vac , 50/60hz dãy tần số ngõ ra từ 0 -..

Biến tần ATV KW: 0.55 HP : 0.75 ATV312H055N4

10.209.100 VNĐ

Altivar 312 - General Application Biến tần ATV312 Dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18kW đến 15kW Nguồn điện áp : 200-500 Vac , 50/60hz dãy tần số ngõ ra từ 0 -..

Biến tần ATV KW: 0.75 HP : 0.1 ATV312H075M3

12.705.000 VNĐ

Altivar 312 - General Application Biến tần ATV312 Dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18kW đến 15kW Nguồn điện áp : 200-500 Vac , 50/60hz dãy tần số ngõ ra từ 0 -..

Biến tần ATV KW: 0.75 HP : 01 ATV312H075N4

11.234.300 VNĐ

Altivar 312 - General Application Biến tần ATV312 Dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18kW đến 15kW Nguồn điện áp : 200-500 Vac , 50/60hz dãy tần số ngõ ra từ 0 -..

Biến tần ATV KW: 0.75 HP : 1 ATV312H075M2

11.253.000 VNĐ

Altivar 312 - General Application Biến tần ATV312 Dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18kW đến 15kW Nguồn điện áp : 200-500 Vac , 50/60hz dãy tần số ngõ ra từ 0 -..

Biến tần ATV KW: 1.1 HP : 1.5 ATV312HU11M2

12.356.300 VNĐ

Altivar 312 - General Application Biến tần ATV312 Dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18kW đến 15kW Nguồn điện áp : 200-500 Vac , 50/60hz dãy tần số ngõ ra từ 0 -..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 33 (3 Trang)