Hiển thị:

MCCB 3P 1000A 70kA NS100H3DM2

133.042.800 VNĐ

MCCB NS loại 3P, 4P có dòng điện định mức từ 630 đến 3200A phù hợp tiêu chuẩn IEC 947-2 CB hoạt động bằng tay ba gồm bộ đấu dây và trip unit micrologic 2.0 C..

MCCB 3P 800A 70kA NS080H3DE2

164.891.100 VNĐ

MCCB NS loại 3P, 4P có dòng điện định mức từ 630 đến 3200A phù hợp tiêu chuẩn IEC 947-2 CB hoạt động bằng tay ba gồm bộ đấu dây và trip unit micrologic 2.0 C..

MCCB 4P 1000A 70kA NS100H4DM2

165.765.600 VNĐ

MCCB NS loại 3P, 4P có dòng điện định mức từ 630 đến 3200A phù hợp tiêu chuẩn IEC 947-2 CB hoạt động bằng tay ba gồm bộ đấu dây và trip unit micrologic 2.0 C..

MCCB 4P 1600A 50kA NS160N4DM2

224.900.500 VNĐ

MCCB NS loại 3P, 4P có dòng điện định mức từ 630 đến 3200A phù hợp tiêu chuẩn IEC 947-2 CB hoạt động bằng tay ba gồm bộ đấu dây và trip unit micrologic 2.0 C..

MCCB 4P 1600A 70kA NS160H4DE2

284.089.300 VNĐ

MCCB NS loại 3P, 4P có dòng điện định mức từ 630 đến 3200A phù hợp tiêu chuẩn IEC 947-2 CB hoạt động bằng tay ba gồm bộ đấu dây và trip unit micrologic 2.0 C..

MCCB 4P 800A 50kA NS080N4DE2

197.006.700 VNĐ

MCCB NS loại 3P, 4P có dòng điện định mức từ 630 đến 3200A phù hợp tiêu chuẩn IEC 947-2 CB hoạt động bằng tay ba gồm bộ đấu dây và trip unit micrologic 2.0 C..

MCCB 3P 1000A 50kA NS100N3DE2

167.879.800 VNĐ

MCCB NS loại 3P, 4P có dòng điện định mức từ 630 đến 3200A phù hợp tiêu chuẩn IEC 947-2 CB hoạt động bằng tay ba gồm bộ đấu dây và trip unit micrologic 2.0 C..

MCCB 3P 1000A 50kA NS100N3DM2

114.618.900 VNĐ

MCCB NS loại 3P, 4P có dòng điện định mức từ 630 đến 3200A phù hợp tiêu chuẩn IEC 947-2 CB hoạt động bằng tay ba gồm bộ đấu dây và trip unit micrologic 2.0 C..

MCCB 3P 1000A 50kA NS100N3E2

103.527.600 VNĐ

MCCB NS loại 3P, 4P có dòng điện định mức từ 630 đến 3200A phù hợp tiêu chuẩn IEC 947-2 CB hoạt động bằng tay ba gồm bộ đấu dây và trip unit micrologic 2.0 C..

MCCB 3P 1000A 50kA NS100N3M2

54.442.300 VNĐ

MCCB NS loại 3P, 4P có dòng điện định mức từ 630 đến 3200A phù hợp tiêu chuẩn IEC 947-2 CB hoạt động bằng tay ba gồm bộ đấu dây và trip unit micrologic 2.0 C..

MCCB 3P 1000A 70kA NS100H3DE2

173.716.400 VNĐ

MCCB NS loại 3P, 4P có dòng điện định mức từ 630 đến 3200A phù hợp tiêu chuẩn IEC 947-2 CB hoạt động bằng tay ba gồm bộ đấu dây và trip unit micrologic 2.0 C..

MCCB 3P 1000A 70kA NS100H3E2

114.350.500 VNĐ

MCCB NS loại 3P, 4P có dòng điện định mức từ 630 đến 3200A phù hợp tiêu chuẩn IEC 947-2 CB hoạt động bằng tay ba gồm bộ đấu dây và trip unit micrologic 2.0 C..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 96 (8 Trang)