Hiển thị:

ELCB 3P 100A 25kA EZCV250N3100

9.031.000 VNĐ 5.870.150 VNĐ

ELCB  **** (Model EZCV250N3100 ) DÒNG ĐIỆN : 100A SỐ PHA : 3P ICU = 25kA/415VAC DÒNG DÒ CÓ THỂ CHỈNH 0.1/0.3/0.5/1A BẢO VỆ QUÁ TẢI ,NGẮN MẠCH CHỐ..

ELCB 3P 100A 36kA EZCV250H3100

10.047.400 VNĐ 6.530.810 VNĐ

ELCB  **** (Model EZCV250H3100) DÒNG ĐIỆN : 100A SỐ PHA : 3P ICU = 36kA/415VAC DÒNG DÒ CÓ THỂ CHỈNH 0.1/0.3/0.5/1A BẢO VỆ QUÁ TẢI ,NGẮN MẠCH CHỐNG D&O..

ELCB 3P 125A 25kA EZCV250N3125

9.454.500 VNĐ 6.145.425 VNĐ

ELCB  **** (Model EZCV250N3125 ) DÒNG ĐIỆN : 125A SỐ PHA : 3P ICU = 25kA/415VAC DÒNG DÒ CÓ THỂ CHỈNH 0.1/0.3/0.5/1A BẢO VỆ QUÁ TẢI ,NGẮN MẠCH CHỐ..

ELCB 3P 125A 36kA EZCV250H3125

11.693.000 VNĐ 7.600.450 VNĐ

ELCB  **** (Model EZCV250H3125) DÒNG ĐIỆN : 125A SỐ PHA : 3P ICU = 36kA/415VAC DÒNG DÒ CÓ THỂ CHỈNH 0.1/0.3/0.5/1A BẢO VỆ QUÁ TẢI ,NGẮN MẠCH CHỐNG D&O..

ELCB 3P 150A 25kA EZCV250N3150

11.051.700 VNĐ 7.183.605 VNĐ

ELCB  **** (Model EZCV250N3150) DÒNG ĐIỆN : 150A SỐ PHA : 3P ICU = 25kA/415VAC DÒNG DÒ CÓ THỂ CHỈNH 0.1/0.3/0.5/1A BẢO VỆ QUÁ TẢI ,NGẮN MẠCH CHỐN..

ELCB 3P 150A 36kA EZCV250H3150

13.885.300 VNĐ 9.025.445 VNĐ

ELCB  **** (Model EZCV250H3150) DÒNG ĐIỆN : 150A SỐ PHA : 3P ICU = 36kA/415VAC DÒNG DÒ CÓ THỂ CHỈNH 0.1/0.3/0.5/1A BẢO VỆ QUÁ TẢI ,NGẮN MẠCH CHỐNG D&O..

ELCB 3P 160A 25kA EZCV250N3160

11.051.700 VNĐ 7.183.605 VNĐ

ELCB  **** (Model EZCV250N3160) DÒNG ĐIỆN : 160A SỐ PHA : 3P ICU = 25kA/415VAC DÒNG DÒ CÓ THỂ CHỈNH 0.1/0.3/0.5/1A BẢO VỆ QUÁ TẢI ,NGẮN MẠCH CHỐN..

ELCB 3P 160A 36kA EZCV250H3160

13.885.300 VNĐ 9.025.445 VNĐ

ELCB  **** (Model EZCV250H3160) DÒNG ĐIỆN : 160A SỐ PHA : 3P ICU = 36kA/415VAC DÒNG DÒ CÓ THỂ CHỈNH 0.1/0.3/0.5/1A BẢO VỆ QUÁ TẢI ,NGẮN MẠCH CHỐNG D&O..

ELCB 3P 175A 25kA EZCV250N3175

11.973.500 VNĐ 7.782.775 VNĐ

ELCB  **** (Model EZCV250N3175) DÒNG ĐIỆN : 175A SỐ PHA : 3P ICU = 25kA/415VAC DÒNG DÒ CÓ THỂ CHỈNH 0.1/0.3/0.5/1A BẢO VỆ QUÁ TẢI ,NGẮN MẠCH CHỐN..

ELCB 3P 175A 36kA EZCV250H3175

17.162.200 VNĐ 11.155.430 VNĐ

ELCB  **** (Model EZCV250H3175) DÒNG ĐIỆN : 175A SỐ PHA : 3P ICU = 36kA/415VAC DÒNG DÒ CÓ THỂ CHỈNH 0.1/0.3/0.5/1A BẢO VỆ QUÁ TẢI ,NGẮN MẠCH CHỐNG D&O..

ELCB 3P 200A 25kA EZCV250N3200

13.040.500 VNĐ 8.476.325 VNĐ

ELCB  **** (Model EZCV250N3200) DÒNG ĐIỆN : 200A SỐ PHA : 3P ICU = 25kA/415VAC DÒNG DÒ CÓ THỂ CHỈNH 0.1/0.3/0.5/1A BẢO VỆ QUÁ TẢI ,NGẮN MẠCH CHỐN..

ELCB 3P 200A 36kA EZCV250H3200

17.162.200 VNĐ 11.155.430 VNĐ

ELCB  **** (Model EZCV250H3200) DÒNG ĐIỆN : 200A SỐ PHA : 3P ICU = 36kA/415VAC DÒNG DÒ CÓ THỂ CHỈNH 0.1/0.3/0.5/1A BẢO VỆ QUÁ TẢI ,NGẮN MẠCH CHỐNG D&O..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 41 (4 Trang)