Hiển thị:

Interpact INS 3P 100A ( 28908)

2.740.100 VNĐ

Đóng và ngắt mạch khi đang mang tải, Chức năng ngắt có cờ chỉ thị và chưc năng cách ly .Nhiều dạng tay nắm xoay và tự chọn ( ở mặt trước,mặt hông v&agra..

Interpact INS 3P 100A ( 31100)

3.891.800 VNĐ

Đóng và ngắt mạch khi đang mang tải, Chức năng ngắt có cờ chỉ thị và chưc năng cách ly .Nhiều dạng tay nắm xoay và tự chọn ( ở mặt trước,mặt hông v&agra..

Interpact INS 3P 125A ( 28910)

2.893.200 VNĐ

Đóng và ngắt mạch khi đang mang tải, Chức năng ngắt có cờ chỉ thị và chưc năng cách ly .Nhiều dạng tay nắm xoay và tự chọn ( ở mặt trước,mặt hông v&agra..

Interpact INS 3P 160A ( 28912)

3.352.000 VNĐ

Đóng và ngắt mạch khi đang mang tải, Chức năng ngắt có cờ chỉ thị và chưc năng cách ly .Nhiều dạng tay nắm xoay và tự chọn ( ở mặt trước,mặt hông v&agra..

Interpact INS 3P 160A ( 31104)

4.372.500 VNĐ

Đóng và ngắt mạch khi đang mang tải, Chức năng ngắt có cờ chỉ thị và chưc năng cách ly .Nhiều dạng tay nắm xoay và tự chọn ( ở mặt trước,mặt hông v&agra..

Interpact INS 3P 200A ( 31102)

4.640.900 VNĐ

Đóng và ngắt mạch khi đang mang tải, Chức năng ngắt có cờ chỉ thị và chưc năng cách ly .Nhiều dạng tay nắm xoay và tự chọn ( ở mặt trước,mặt hông v&agra..

Interpact INS 3P 250A ( 31106)

4.793.800 VNĐ

Đóng và ngắt mạch khi đang mang tải, Chức năng ngắt có cờ chỉ thị và chưc năng cách ly .Nhiều dạng tay nắm xoay và tự chọn ( ở mặt trước,mặt hông v&agra..

Interpact INS 3P 40A ( 28900)

1.668.700 VNĐ

Đóng và ngắt mạch khi đang mang tải, Chức năng ngắt có cờ chỉ thị và chưc năng cách ly .Nhiều dạng tay nắm xoay và tự chọn ( ở mặt trước,mặt hông v&agra..

Interpact INS 3P 63A ( 28902)

1.931.600 VNĐ

Đóng và ngắt mạch khi đang mang tải, Chức năng ngắt có cờ chỉ thị và chưc năng cách ly .Nhiều dạng tay nắm xoay và tự chọn ( ở mặt trước,mặt hông v&agra..

Interpact INS 3P 80A ( 28904)

2.193.400 VNĐ

Đóng và ngắt mạch khi đang mang tải, Chức năng ngắt có cờ chỉ thị và chưc năng cách ly .Nhiều dạng tay nắm xoay và tự chọn ( ở mặt trước,mặt hông v&agra..

Interpact INS 4P 100A ( 28909)

3.055.800 VNĐ

Đóng và ngắt mạch khi đang mang tải, Chức năng ngắt có cờ chỉ thị và chưc năng cách ly .Nhiều dạng tay nắm xoay và tự chọn ( ở mặt trước,mặt hông v&agra..

Interpact INS 4P 100A ( 31101)

5.881.700 VNĐ

Đóng và ngắt mạch khi đang mang tải, Chức năng ngắt có cờ chỉ thị và chưc năng cách ly .Nhiều dạng tay nắm xoay và tự chọn ( ở mặt trước,mặt hông v&agra..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 20 (2 Trang)