Hiển thị:

CHASSIS SIDE PLATES FOR BREAKER LV432533

2.018.500 VNĐ

CHASSIS SIDE PLATES FOR BREAKER LV432533 MCCB COMPACT NSX PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN IEC 947-2 CÓ NHIỀU TRIP UNIT :MA ( BẢO VỆ TỪ ),TDM (TỪ NHIỆT) VÀ MICROLOGIC 1,2.5/6A HOẶC E..

MCCB 3P 100A ,Icu=25kA LV429550

3.931.400 VNĐ

Compact NSX 100B MCCB COMPACT NSX PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN IEC 947-2 CÓ NHIỀU TRIP UNIT :MA ( BẢO VỆ TỪ ),TDM (TỪ NHIỆT) VÀ MICROLOGIC 1,2.5/6A HOẶC E CHO DÃY SẢN PHẨM..

MCCB 3P 100A ,Icu=36kA LV429630

4.139.300 VNĐ

Compact NSX 100F MCCB COMPACT NSX PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN IEC 947-2 CÓ NHIỀU TRIP UNIT :MA ( BẢO VỆ TỪ ),TDM (TỪ NHIỆT) VÀ MICROLOGIC 1,2.5/6A HOẶC E CHO DÃY SẢN PHẨM..

MCCB 3P 100A ,Icu=50kA LV429840

4.728.900 VNĐ

Compact NSX 100N MCCB COMPACT NSX PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN IEC 947-2 CÓ NHIỀU TRIP UNIT :MA ( BẢO VỆ TỪ ),TDM (TỪ NHIỆT) VÀ MICROLOGIC 1,2.5/6A HOẶC E CHO DÃY SẢN PHẨM..

MCCB 3P 100A ,Icu=70kA LV429670

5.331.700 VNĐ

Compact NSX 100H MCCB COMPACT NSX PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN IEC 947-2 CÓ NHIỀU TRIP UNIT :MA ( BẢO VỆ TỪ ),TDM (TỪ NHIỆT) VÀ MICROLOGIC 1,2.5/6A HOẶC E CHO DÃY SẢN PHẨM..

MCCB 3P 125A ,Icu=25kA LV430311

4.970.900 VNĐ

Compact NSX 160B MCCB COMPACT NSX PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN IEC 947-2 CÓ NHIỀU TRIP UNIT :MA ( BẢO VỆ TỪ ),TDM (TỪ NHIỆT) VÀ MICROLOGIC 1,2.5/6A HOẶC E CHO DÃY SẢN PHẨM..

MCCB 3P 125A ,Icu=36kA LV430631

5.349.300 VNĐ

Compact NSX 160F MCCB COMPACT NSX PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN IEC 947-2 CÓ NHIỀU TRIP UNIT :MA ( BẢO VỆ TỪ ),TDM (TỪ NHIỆT) VÀ MICROLOGIC 1,2.5/6A HOẶC E CHO DÃY SẢN PHẨM..

MCCB 3P 125A ,Icu=50kA LV430841

5.888.300 VNĐ

Compact NSX 160N MCCB COMPACT NSX PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN IEC 947-2 CÓ NHIỀU TRIP UNIT :MA ( BẢO VỆ TỪ ),TDM (TỪ NHIỆT) VÀ MICROLOGIC 1,2.5/6A HOẶC E CHO DÃY SẢN PHẨM..

MCCB 3P 125A ,Icu=70kA LV430671

5.331.700 VNĐ

Compact NSX 160H MCCB COMPACT NSX PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN IEC 947-2 CÓ NHIỀU TRIP UNIT :MA ( BẢO VỆ TỪ ),TDM (TỪ NHIỆT) VÀ MICROLOGIC 1,2.5/6A HOẶC E CHO DÃY SẢN PHẨM..

MCCB 3P 160A ,Icu=25kA LV430310

6.309.600 VNĐ

Compact NSX 100B MCCB COMPACT NSX PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN IEC 947-2 CÓ NHIỀU TRIP UNIT :MA ( BẢO VỆ TỪ ),TDM (TỪ NHIỆT) VÀ MICROLOGIC 1,2.5/6A HOẶC E CHO DÃY SẢN PHẨM..

MCCB 3P 160A ,Icu=36kA LV430630

6.791.400 VNĐ

Compact NSX 160F MCCB COMPACT NSX PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN IEC 947-2 CÓ NHIỀU TRIP UNIT :MA ( BẢO VỆ TỪ ),TDM (TỪ NHIỆT) VÀ MICROLOGIC 1,2.5/6A HOẶC E CHO DÃY SẢN PHẨM..

MCCB 3P 160A ,Icu=50kA LV430840

7.475.600 VNĐ

Compact NSX 160N MCCB COMPACT NSX PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN IEC 947-2 CÓ NHIỀU TRIP UNIT :MA ( BẢO VỆ TỪ ),TDM (TỪ NHIỆT) VÀ MICROLOGIC 1,2.5/6A HOẶC E CHO DÃY SẢN PHẨM..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 110 (10 Trang)