Hiển thị:

MCCB 3P 100A/25 kA ( EZS100E3100 )

1.644.500 VNĐ 904.475 VNĐ

liên hệ : 090 686 1079 - 090 421 8695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất..

MCCB 3P 100A/25 kA ( EZS160E3100 )

2.553.100 VNĐ 1.404.205 VNĐ

..

MCCB 3P 100A/30 kA ( EZS100F3100 )

1.966.800 VNĐ 1.081.740 VNĐ

liên hệ : 090 686 1079 - 090 421 8695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất..

MCCB 3P 100A/36 kA ( EZS160F3100 )

2.783.000 VNĐ 1.530.650 VNĐ

..

MCCB 3P 125A/25 kA ( EZS160E3125 )

2.775.300 VNĐ 1.526.415 VNĐ

..

MCCB 3P 125A/36 kA ( EZS160F3125 )

3.025.000 VNĐ 1.663.750 VNĐ

..

MCCB 3P 160A/25 kA ( EZS160E3160 )

3.329.700 VNĐ 1.831.335 VNĐ

..

MCCB 3P 160A/36 kA ( EZS160F3160 )

3.630.000 VNĐ 1.815.000 VNĐ

..

MCCB 3P 16A/25 kA ( EZS100E3016 )

1.644.500 VNĐ 904.475 VNĐ

..

MCCB 3P 16A/30 kA ( EZS100F3016 )

1.846.900 VNĐ 1.015.795 VNĐ

liên hệ : 090 686 1079 - 090 421 8695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất..

MCCB 3P 200A/25 kA ( EZS250E3200 )

4.209.700 VNĐ 2.315.335 VNĐ

..

MCCB 3P 200A/36 kA ( EZS250F3200 )

4.589.200 VNĐ 2.524.060 VNĐ

..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 92 (8 Trang)