Hiển thị:

Miếng chắn pha cho EZC400 4P EZ4FASB3

312.000 VNĐ

Phụ kiện cho Easypact EZC, EZCV, CVS Phụ kiện cho MCCB các loại gồm: Cuộn shunt trip, khóa, chắn pha, tay vặn, cuộn bảo vệ thấp áp Vui lòng liên hệ  : 09068610..

2 Tiếp điểm phụ/cảnh bảo đóng cắt EZC400 EZ4AUX2

2.372.000 VNĐ

Phụ kiện cho Easypact EZC, EZCV, CVS Phụ kiện cho MCCB các loại gồm: Cuộn shunt trip, khóa, chắn pha, tay vặn, cuộn bảo vệ thấp áp Vui lòng liên hệ  : 09068610..

220-240V 50/60HZ 208-277V 60Hz MT250 LV431541

13.790.700 VNĐ

Plug-in kit  MCCB COMPACT NSX PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN IEC 947-2 CÓ NHIỀU TRIP UNIT :MA ( BẢO VỆ TỪ ),TDM (TỪ NHIỆT) VÀ MICROLOGIC 1,2.5/6A HOẶC E CHO DÃY SẢN P..

24-30V DC MT250 LV431543

32.430.200 VNĐ

Plug-in kit  MCCB COMPACT NSX PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN IEC 947-2 CÓ NHIỀU TRIP UNIT :MA ( BẢO VỆ TỪ ),TDM (TỪ NHIỆT) VÀ MICROLOGIC 1,2.5/6A HOẶC E CHO DÃY SẢN P..

250V DC MT250 LV431546

32.430.200 VNĐ

Plug-in kit  MCCB COMPACT NSX PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN IEC 947-2 CÓ NHIỀU TRIP UNIT :MA ( BẢO VỆ TỪ ),TDM (TỪ NHIỆT) VÀ MICROLOGIC 1,2.5/6A HOẶC E CHO DÃY SẢN P..

380-415V 50/60HZ 440-480V 60Hz MT250 LV431542

13.790.700 VNĐ

Plug-in kit  MCCB COMPACT NSX PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN IEC 947-2 CÓ NHIỀU TRIP UNIT :MA ( BẢO VỆ TỪ ),TDM (TỪ NHIỆT) VÀ MICROLOGIC 1,2.5/6A HOẶC E CHO DÃY SẢN P..

AUXILIARY SWITCH NSX100/630 29450

721.600 VNĐ

Plug-in kit  MCCB COMPACT NSX PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN IEC 947-2 CÓ NHIỀU TRIP UNIT :MA ( BẢO VỆ TỪ ),TDM (TỪ NHIỆT) VÀ MICROLOGIC 1,2.5/6A HOẶC E CHO DÃY SẢN P..

Bộ Bảo Vệ Chống Dòng Rò 0.3-30A (Nsx400/630) LV432455

23.205.600 VNĐ

Plug-in kit  MCCB COMPACT NSX PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN IEC 947-2 CÓ NHIỀU TRIP UNIT :MA ( BẢO VỆ TỪ ),TDM (TỪ NHIỆT) VÀ MICROLOGIC 1,2.5/6A HOẶC E CHO DÃY SẢN P..

Bộ Chống Dòng Rò 4P 0.3-30A LV432456

26.713.500 VNĐ

Plug-in kit  MCCB COMPACT NSX PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN IEC 947-2 CÓ NHIỀU TRIP UNIT :MA ( BẢO VỆ TỪ ),TDM (TỪ NHIỆT) VÀ MICROLOGIC 1,2.5/6A HOẶC E CHO DÃY SẢN P..

Changeover NSX100/630 LV429451

471.900 VNĐ

Plug-in kit  MCCB COMPACT NSX PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN IEC 947-2 CÓ NHIỀU TRIP UNIT :MA ( BẢO VỆ TỪ ),TDM (TỪ NHIỆT) VÀ MICROLOGIC 1,2.5/6A HOẶC E CHO DÃY SẢN P..

CHASSIS SIDE PLATES FOR BASE LV429282

4.277.900 VNĐ

CHASSIS SIDE PLATES FOR BASE LV429282 MCCB COMPACT NSX PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN IEC 947-2 CÓ NHIỀU TRIP UNIT :MA ( BẢO VỆ TỪ ),TDM (TỪ NHIỆT) VÀ MICROLOGIC 1,2.5/6A HOẶC E CH..

CHASSIS SIDE PLATES FOR BASE LV432532

8.635.000 VNĐ

CHASSIS SIDE PLATES FOR BASE LV432532 MCCB COMPACT NSX PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN IEC 947-2 CÓ NHIỀU TRIP UNIT :MA ( BẢO VỆ TỪ ),TDM (TỪ NHIỆT) VÀ MICROLOGIC 1,2.5/6A HOẶC E CH..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 145 (13 Trang)