Hiển thị:

CÔNG TẮC 1P- IP 66 10A S56SW110GY

599.500 VNĐ 449.625 VNĐ

PHÍCH CĂM IP66 ** (Model S56SW110GY) DÒNG ĐIỆN : 10 A ĐIỆN ÁP :250 V SỐ CỰC : 1P Vui lòng liên Hệ : 0904218695 - 0906861079 để nhận hệ số chiết khấu t..

CÔNG TẮC 1P- IP 66 20A S56SW120GY

719.400 VNĐ 539.550 VNĐ

PHÍCH CĂM IP66 ** (Model S56SW120GY) DÒNG ĐIỆN : 20 A ĐIỆN ÁP :250 V SỐ CỰC : 1P Vui lòng liên Hệ : 0904218695 - 0906861079 để nhận hệ số chiết khấu t..

CÔNG TẮC 1P- IP 66 32A S56SW132GY

750.200 VNĐ 562.650 VNĐ

PHÍCH CĂM IP66 ** (Model S56SW132GY) DÒNG ĐIỆN : 32 A ĐIỆN ÁP :250 V SỐ CỰC : 1P Vui lòng liên Hệ : 0904218695 - 0906861079 để nhận hệ số chiết k..

CÔNG TẮC 2P- IP 66 20A S56SW220GY

825.000 VNĐ 618.750 VNĐ

PHÍCH CĂM IP66 ** (Model S56SW220GY) DÒNG ĐIỆN : 20 A ĐIỆN ÁP :500 V SỐ CỰC : 2P Vui lòng liên Hệ : 0904218695 - 0906861079 để nhận hệ số chiết khấu t..

CÔNG TẮC 2P- IP 66 32A S56SW232GY

875.600 VNĐ 656.700 VNĐ

PHÍCH CĂM IP66 ** (Model S56SW232GY) DÒNG ĐIỆN : 32 A ĐIỆN ÁP :500 V SỐ CỰC : 2P Vui lòng liên Hệ : 0904218695 - 0906861079 để nhận hệ số chiết khấu t..

CÔNG TẮC 2P- IP 66 50A S56SW250GY

1.129.700 VNĐ 847.275 VNĐ

PHÍCH CĂM IP66 ** (Model S56SW250GY) DÒNG ĐIỆN : 50 A ĐIỆN ÁP :500 V SỐ CỰC : 2P Vui lòng liên Hệ : 0904218695 - 0906861079 để nhận hệ số chiết khấu t..

CÔNG TẮC 3P- IP 66 10A S56SW310GY

825.000 VNĐ 618.750 VNĐ

PHÍCH CĂM IP66 ** (Model S56SW310GY) DÒNG ĐIỆN : 10 A ĐIỆN ÁP :500 V SỐ CỰC : 3P Vui lòng liên Hệ : 0904218695 - 0906861079 để nhận hệ số chiết khấu t..

CÔNG TẮC 3P- IP 66 16A S56SW316GY

987.800 VNĐ 740.850 VNĐ

PHÍCH CĂM IP66 ** (Model S56SW316GY) DÒNG ĐIỆN : 16 A ĐIỆN ÁP :500 V SỐ CỰC : 3P Vui lòng liên Hệ : 0904218695 - 0906861079 để nhận hệ số chiết k..

CÔNG TẮC 3P- IP 66 20A S56SW320GY

1.263.900 VNĐ 947.925 VNĐ

PHÍCH CĂM IP66 ** (Model S56SW320GY) DÒNG ĐIỆN : 20 A ĐIỆN ÁP :500 V SỐ CỰC : 3P Vui lòng liên Hệ : 0904218695 - 0906861079 để nhận hệ số chiết khấu t..

CÔNG TẮC 3P- IP 66 32A S56SW332GY

1.263.900 VNĐ 947.925 VNĐ

PHÍCH CĂM IP66 ** (Model S56SW332GY) DÒNG ĐIỆN : 32 A ĐIỆN ÁP :500 V SỐ CỰC : 3P Vui lòng liên Hệ : 0904218695 - 0906861079 để nhận hệ số chiết k..

CÔNG TẮC 3P- IP 66 50A S56SW350GY

1.430.000 VNĐ 1.072.500 VNĐ

PHÍCH CĂM IP66 ** (Model S56SW350GY) DÒNG ĐIỆN : 50 A ĐIỆN ÁP :500 V SỐ CỰC : 3P Vui lòng liên Hệ : 0904218695 - 0906861079 để nhận hệ số chiết khấu t..

CÔNG TẮC 3P- IP 66 63A S56SW363GY

1.430.000 VNĐ 1.072.500 VNĐ

PHÍCH CĂM IP66 ** (Model S56SW363GY) DÒNG ĐIỆN : 63 A ĐIỆN ÁP :500 V SỐ CỰC : 3P Vui lòng liên Hệ : 0904218695 - 0906861079 để nhận hệ số chiết k..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 12 (1 Trang)