Hiển thị:

Rơ le 3A,4C/O không đèn, 120VAC RXM4LB1F7

128.700 VNĐ 83.655 VNĐ

Rơ le REXO không đèn chỉ thị Tần số đóng ngắt tối đa 1200 lần/giờ, tuổi thọ cơ khí 10 triệu lần, đáp ứng các tiều chuẩn IEC/EN60068-2-6, IEC/EN60529, IEC/EN60..

Rơ le 3A,4C/O không đèn, 12VDC RXM4LB1JD

123.200 VNĐ 80.080 VNĐ

Rơ le REXO không đèn chỉ thị Tần số đóng ngắt tối đa 1200 lần/giờ, tuổi thọ cơ khí 10 triệu lần, đáp ứng các tiều chuẩn IEC/EN60068-2-6, IEC/EN60529, IEC/EN60..

Rơ le 3A,4C/O không đèn, 230VAC RXM4LB1P7

128.700 VNĐ 83.655 VNĐ

Rơ le REXO không đèn chỉ thị Tần số đóng ngắt tối đa 1200 lần/giờ, tuổi thọ cơ khí 10 triệu lần, đáp ứng các tiều chuẩn IEC/EN60068-2-6, IEC/EN60529, IEC/EN60..

Rơ le 3A,4C/O không đèn, 24VAC RXM4LB1B7

128.700 VNĐ 83.655 VNĐ

Rơ le REXO không đèn chỉ thị Tần số đóng ngắt tối đa 1200 lần/giờ, tuổi thọ cơ khí 10 triệu lần, đáp ứng các tiều chuẩn IEC/EN60068-2-6, IEC/EN60529, IEC/EN60..

Rơ le 3A,4C/O không đèn, 24VDC RXM4LB1BD

123.200 VNĐ 80.080 VNĐ

Rơ le REXO không đèn chỉ thị Tần số đóng ngắt tối đa 1200 lần/giờ, tuổi thọ cơ khí 10 triệu lần, đáp ứng các tiều chuẩn IEC/EN60068-2-6, IEC/EN60529, IEC/EN60..

Rơ le 3A,4C/O không đèn, 48VDC RXM4LB1ED

123.200 VNĐ 80.080 VNĐ

Rơ le REXO không đèn chỉ thị Tần số đóng ngắt tối đa 1200 lần/giờ, tuổi thọ cơ khí 10 triệu lần, đáp ứng các tiều chuẩn IEC/EN60068-2-6, IEC/EN60529, IEC/EN60..

Rơ Le 5A,2C/O không đèn chỉ thị, 120VAC RXM2LB1F7

113.300 VNĐ 73.645 VNĐ

Rơ le REXO có đèn chỉ thị Tần số đóng ngắt tối đa 1200 lần/giờ, tuổi thọ cơ khí 10 triệu lần, đáp ứng các tiều chuẩn IEC/EN60068-2-6, IEC/EN60529, IEC/EN6006..

Rơ Le 5A,2C/O không đèn chỉ thị, 12VDC RXM2LB1JD

113.300 VNĐ 73.645 VNĐ

Rơ le REXO có đèn chỉ thị Tần số đóng ngắt tối đa 1200 lần/giờ, tuổi thọ cơ khí 10 triệu lần, đáp ứng các tiều chuẩn IEC/EN60068-2-6, IEC/EN60529, IEC/EN6006..

Rơ Le 5A,2C/O không đèn chỉ thị, 230VAC RXM2LB1P7

113.300 VNĐ 73.645 VNĐ

Rơ le REXO có đèn chỉ thị Tần số đóng ngắt tối đa 1200 lần/giờ, tuổi thọ cơ khí 10 triệu lần, đáp ứng các tiều chuẩn IEC/EN60068-2-6, IEC/EN60529, IEC/EN6006..

Rơ Le 5A,2C/O không đèn chỉ thị, 24VAC RXM2LB1B7

113.300 VNĐ 73.645 VNĐ

Rơ le REXO có đèn chỉ thị Tần số đóng ngắt tối đa 1200 lần/giờ, tuổi thọ cơ khí 10 triệu lần, đáp ứng các tiều chuẩn IEC/EN60068-2-6, IEC/EN60529, IEC/EN6006..

Rơ Le 5A,2C/O không đèn chỉ thị, 24VDC RXM2LB1BD

113.300 VNĐ 73.645 VNĐ

Rơ le REXO có đèn chỉ thị Tần số đóng ngắt tối đa 1200 lần/giờ, tuổi thọ cơ khí 10 triệu lần, đáp ứng các tiều chuẩn IEC/EN60068-2-6, IEC/EN60529, IEC/EN6006..

Rơ Le 5A,2C/O không đèn chỉ thị, 48VDC RXM2LB1ED

113.300 VNĐ 73.645 VNĐ

Rơ le REXO có đèn chỉ thị Tần số đóng ngắt tối đa 1200 lần/giờ, tuổi thọ cơ khí 10 triệu lần, đáp ứng các tiều chuẩn IEC/EN60068-2-6, IEC/EN60529, IEC/EN6006..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 12 (1 Trang)