Hiển thị:

Ổ CẮM CỐ ĐỊNH BẮT TRÊN BẢNG ĐIỆN 2P+E MPN-313

105.000 VNĐ

Dòng điện định mức: 16A Điện áp định mức: 220-240V~2P+E Cấp độ bảo vệ:IP44 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yacut..

Ổ CẮM CỐ ĐỊNH BẮT TRÊN BẢNG ĐIỆN 2P+E MPN-323

148.000 VNĐ

Dòng điện định mức: 32A Điện áp định mức: 220-240V~2P+E Cấp độ bảo vệ:IP44 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yacut..

Ổ CẮM CỐ ĐỊNH BẮT TRÊN BẢNG ĐIỆN 3P+E MPN-314

114.000 VNĐ

Dòng điện định mức: 16A Điện áp định mức: 220-380V~3P+E Cấp độ bảo vệ:IP44 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yacut..

Ổ CẮM CỐ ĐỊNH BẮT TRÊN BẢNG ĐIỆN 3P+E MPN-324

154.000 VNĐ

Dòng điện định mức: 32A Điện áp định mức: 220-380V~3P+E Cấp độ bảo vệ:IP44 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yacut..

Ổ CẮM CỐ ĐỊNH BẮT TRÊN BẢNG ĐIỆN 3P+E+ MPN-3242

639.000 VNĐ

Dòng điện định mức: 63A Điện áp định mức: 220-380V~3P+E+N Cấp độ bảo vệ:IP67 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yac..

Ổ CẮM CỐ ĐỊNH BẮT TRÊN BẢNG ĐIỆN 3P+E+ MPN-3442

1.449.000 VNĐ

Dòng điện định mức: 125A Điện áp định mức: 220-380V~3P+E Cấp độ bảo vệ:IP67 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yacu..

Ổ CẮM CỐ ĐỊNH BẮT TRÊN BẢNG ĐIỆN 3P+E+N MPN-315

124.000 VNĐ

Dòng điện định mức: 16A Điện áp định mức: 220-380V~3P+E+N Cấp độ bảo vệ:IP44 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yac..

Ổ CẮM CỐ ĐỊNH BẮT TRÊN BẢNG ĐIỆN 3P+E+N MPN-325

174.000 VNĐ

Dòng điện định mức: 32A Điện áp định mức: 220-380V~3P+E+N Cấp độ bảo vệ:IP44 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yac..

Ổ CẮM CỐ ĐỊNH BẮT TRÊN BẢNG ĐIỆN 3P+E+N MPN-3252

349.000 VNĐ

Dòng điện định mức: 32A Điện áp định mức: 220-380V~3P+E+N Cấp độ bảo vệ:IP67 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yac..

Ổ CẮM CỐ ĐỊNH BẮT TRÊN BẢNG ĐIỆN 3P+N+E MPN-3452

1.649.000 VNĐ

Dòng điện định mức: 125A Điện áp định mức: 220-380V~3P+N + E Cấp độ bảo vệ:IP67 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&..

Ổ CẮM CỐ ĐỊNH BẮT TRÊN BẢNG ĐIỆN 3P+N+E+ MPN-3352

688.000 VNĐ

Dòng điện định mức: 63A Điện áp định mức: 220-380V~3P+E+N Cấp độ bảo vệ:IP67 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yac..

Hiển thị từ 1 đến 11 của 11 (1 Trang)