Hiển thị:

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 2P + E 16A MPN-013

66.000 VNĐ

Dòng điện định mức: 16A Điện áp định mức: 220-240V~2P+E Cấp độ bảo vệ:IP44 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yacut..

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 2P + E 32A MPN-023

109.000 VNĐ

Dòng điện định mức: 32A Điện áp định mức: 220-240V~2P+E Cấp độ bảo vệ:IP44 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yacut..

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3P + E 16A MPN-014

84.000 VNĐ

Dòng điện định mức: 16A Điện áp định mức: 220-240V~3P+E Cấp độ bảo vệ:IP44 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yacut..

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3P + E 32A MPN-024

119.000 VNĐ

Dòng điện định mức: 16A Điện áp định mức: 220-240V~3P+E Cấp độ bảo vệ:IP44 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yacut..

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3P+E 125A MPN-044K

1.425.000 VNĐ

Dòng điện định mức: 125A Điện áp định mức: 220-240V~3P+E Cấp độ bảo vệ:IP67 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yacu..

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3P+E 63A MPN-0342

479.000 VNĐ

Dòng điện định mức: 63A Điện áp định mức: 220-240V~3P+E Cấp độ bảo vệ:IP67 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yacut..

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3P+N+E 125A MPN-045K

1.600.000 VNĐ

Dòng điện định mức: 125A Điện áp định mức: 220-240V~3P+E+N Cấp độ bảo vệ:IP67 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&ya..

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3P+N+E 16A MPN-015

96.000 VNĐ

Dòng điện định mức: 16A Điện áp định mức: 220-240V~3P+E+N Cấp độ bảo vệ:IP44 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yac..

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3P+N+E 32A MPN-025

140.000 VNĐ

Dòng điện định mức: 25A Điện áp định mức: 220-240V~3P+E+N Cấp độ bảo vệ:IP44 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yac..

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3P+N+E 32A MPN-0252

290.000 VNĐ

Dòng điện định mức: 32A Điện áp định mức: 220-240V~3P+E+N Cấp độ bảo vệ:IP67 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yac..

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3P+N+E 32A MPN-0352

499.000 VNĐ

Dòng điện định mức: 63A Điện áp định mức: 220-240V~3P+E+N Cấp độ bảo vệ:IP67 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yac..

Hiển thị từ 1 đến 11 của 11 (1 Trang)