Hiển thị:

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 2P + E 16A MPN-013

65.000 VNĐ 42.250 VNĐ

Dòng điện định mức: 16A Điện áp định mức: 220-240V~2P+E Cấp độ bảo vệ:IP44 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yacut..

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 2P + E 32A MPN-023

115.000 VNĐ 74.750 VNĐ

Dòng điện định mức: 32A Điện áp định mức: 220-240V~2P+E Cấp độ bảo vệ:IP44 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yacut..

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3P + E 16A MPN-014

90.000 VNĐ 58.500 VNĐ

Dòng điện định mức: 16A Điện áp định mức: 220-240V~3P+E Cấp độ bảo vệ:IP44 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yacut..

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3P + E 32A MPN-024

119.000 VNĐ

Dòng điện định mức: 16A Điện áp định mức: 220-240V~3P+E Cấp độ bảo vệ:IP44 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yacut..

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3P+E 125A MPN-044K

1.550.000 VNĐ 1.007.500 VNĐ

Dòng điện định mức: 125A Điện áp định mức: 220-240V~3P+E Cấp độ bảo vệ:IP67 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yacu..

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3P+E 63A MPN-0342

608.000 VNĐ 395.200 VNĐ

Dòng điện định mức: 63A Điện áp định mức: 220-240V~3P+E Cấp độ bảo vệ:IP67 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yacut..

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3P+N+E 125A MPN-045K

1.750.000 VNĐ 1.137.500 VNĐ

Dòng điện định mức: 125A Điện áp định mức: 220-240V~3P+E+N Cấp độ bảo vệ:IP67 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&ya..

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3P+N+E 16A MPN-015

101.000 VNĐ 65.650 VNĐ

Dòng điện định mức: 16A Điện áp định mức: 220-240V~3P+E+N Cấp độ bảo vệ:IP44 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yac..

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3P+N+E 32A MPN-025

149.000 VNĐ 96.850 VNĐ

Dòng điện định mức: 25A Điện áp định mức: 220-240V~3P+E+N Cấp độ bảo vệ:IP44 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yac..

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3P+N+E 32A MPN-0252

292.000 VNĐ 189.800 VNĐ

Dòng điện định mức: 32A Điện áp định mức: 220-240V~3P+E+N Cấp độ bảo vệ:IP67 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yac..

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3P+N+E 32A MPN-0352

580.000 VNĐ 377.000 VNĐ

Dòng điện định mức: 63A Điện áp định mức: 220-240V~3P+E+N Cấp độ bảo vệ:IP67 Vui lòng Liên Hệ 0906861079 - 0904218695 để nhận mức chiết khấu tốt nhất ! Xin cảm ơn Qu&yac..

Hiển thị từ 1 đến 11 của 11 (1 Trang)