Hiển thị:

MCB 1P 10A 6kA ( BKN )

74.000 VNĐ

MCB 1P 10A/6kA dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng. Liên hệ 090 686 1079 - 090 421 8695 ..

MCB 1P 16A 6kA ( BKN )

74.000 VNĐ

MCB 1P 16A/6kA dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng. Liên hệ 090 686 1079 - 090 421 8695 ..

MCB 1P 20A 6kA ( BKN )

74.000 VNĐ

MCB 1P 20A/6kA dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng. Liên hệ 090 686 1079 - 090 421 8695 ..

MCB 1P 32A 6kA ( BKN )

74.000 VNĐ

MCB 1P 32A/6kA dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng. Liên hệ 090 686 1079 - 090 421 8695 ..

MCB 1P 40A 6kA ( BKN )

74.000 VNĐ

MCB 1P 40A/6kA dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng. Liên hệ 090 686 1079 - 090 421 8695 ..

MCB 1P 50A 6kA ( BKN )

78.000 VNĐ

MCB 1P 50A/6kA dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng. Liên hệ 090 686 1079 - 090 421 8695 ..

MCB 1P 63A 6kA ( BKN )

78.000 VNĐ

MCB 1P 63A/6kA dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng. Liên hệ 090 686 1079 - 090 421 8695 ..

MCB 1P 6A 6kA ( BKN )

74.000 VNĐ

MCB 1P 6A/6kA dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng. Liên hệ 090 686 1079 - 090 421 8695 ..

Hiển thị từ 1 đến 8 của 8 (1 Trang)